Hướng Dẫn & Hỗ Trợ

Những Câu Hỏi Thường Gặp


Giao diện trang chủ TaiLieuMayXuc.com
Logo kiêm nút về trang chủ TaiLieuMayXuc.com
Biểu tượng vào nhanh trang "Quản lý tài khoản"
Biểu tượng vào trang tải xuống tài liệu đã mua
Biểu tượng giỏ hàng và thanh toán
Khung tìm kiếm nhanh
Biểu tượng bộ lọc sản phẩm

Bước 1: Xác định vị trí của bảng kẽm ghi thông tin của máy

Vị trí bảng kẽm ghi thông tin của máy

Bước 2: Đọc thông tin trong bảng kẽm

Bảng kẽm máy xúc Komatsu
Bảng kẽm máy xúc Komatsu

 

Bảng kẽm máy xúc Kobelco
Bảng kẽm máy xúc Kobelco

 

Bảng kẽm máy xúc Hitachi
Bảng kẽm máy xúc Hitachi

 

Bước 3: Sử dụng bộ lọc trên website

  1. Bộ lọc trên giao diện máy vi tính
Sử dụng bộ lọc trên giao diện máy vi tính
Sử dụng bộ lọc trên giao diện máy vi tính

2. Sử dụng bộ lọc trên giao diện điện thoại

Biểu tượng bộ lọc sản phẩm
Bộ lọc trên giao diện điện thoại

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Hoàn thành.

Biểu tượng vào trang tải xuống tài liệu đã mua
Biểu tượng vào nhanh trang "Quản lý tài khoản"
Khung tìm kiếm nhanh
Chức năng tìm kiếm nhanh

Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản sau đó vào mục "Tải Xuống" trong phần quản lý tài khoản.

Có thể máy vi tính của quý khách chưa cài đặt chương trình dùng để xem định dạng file "PDF".Quý khách có thể tải về những phần mềm xem file "PDF" miễn phí sau đây:
  1. Adobe Acrobat
  2. Foxit Reader