Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân


Việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách đối với chúng tôi rất quan trọng. Mời quý khách vui lòng dành thời gian đọc thêm thông tin chi tiết về Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ tại website TaiLieuMayXuc.com.

 1.  Việc thu thập và sử dụng thông tin
  Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân khi khi quý khách sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm (gọi chung là giao dịch) trên website TaiLieuMayXuc.com và khi quý khách tham gia các chương trình khuyến mãi.
  Khi quý khách đăng ký giao dịch với website TaiLieuMayXuc.com, chúng tôi sẽ đề nghị quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc để hỗ trợ cung cấp tài liệu và cách sử dụng tài liệu cho quý khách .
 2. Sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng cho các mục đích:
  Ghi nhận các dịch vụ mà quý khách đã sử dụng.
  Cung ứng các dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của quý khách.
  Giải quyết các khiếu nại về dịch vụ.
  Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân
  Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho quý khách.
  Gởi cho quý khách thông tin về chương trình khuyến mãi và sản phẩm mới.
  Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ người nào khác.
  Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.
  Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
 3.  Thay đổi Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sửa đổi một số qui định trong Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên website TaiLieuMayXuc.com
Nếu quý khách tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của TaiLieuMayXuc.com sau khi nhận được thông báo sửa đổi Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân, điều đó có nghĩa là quý khách chấp nhận thực hiện theo các qui định đã được sửa đổi.

Trong trường hợp quý khách có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ hotline:  0983 658 056 để được tư vấn thêm.